Přiložené soubory:

CVVZ

Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností

Každoroční setkání členů organizací pracujících s dětmi a mládeží probíhá na celostátní úrovni pravidelně od roku 1992. Jeho hlavním cílem je sdílet informace, rady, tipy, návody a zkušenosti mezi pedagogy, vedoucími, instruktory a dobrovolníky bez ohledu na původní organizaci. Hlavní přínos tak z CVVZ mají děti samotné.

Staňte se součástí CVVZ

Je to jednoduché. Aby se do CVVZ mohlo zapojit co nejvíce lidí a mohli sdílet co nejvíce zkušeností, chceme zejména finanční bariéru vstupu snížit na minimum. Proto se obracíme na vás. Pokud Vám dává výše popsané smysl, vězte, že každý finanční či materiální příspěvek snižuje cenu akce a otevírá ji pro větší počet účastníků.

Za Vaši podporu Vám rádi nabídneme možnost propagace pro vaši společnost

Vaši reklamu uvidí stovky mladých lidí, kteří budou šířit dobrou zkušenost s Vámi po celé republice. • Jsme schopni nabídnout propagaci Vaší společnosti, Vašich produktů formou: o webových stránek o reklamy v tištěných materiálech akce — letáky, příručka, zpravodaj akce CVVZ 2014 o přiložení propagačních materiálů do uvítacího balíčku každého účastníka o sociálních sítí — Facebook, Twitter o nabídky reklamních ploch v průběhu akce o umístění velkoplošné reklamy v rámci akci CVVZ 2014 o použití Vašich originálních propagačních materiálů

Zapojte se do velké rodiny těch, kteří vychovávají děti a mládež a staví naši společnou budoucnost. Staňte se dalším článkem!

V minulých letech akci podpořili:

  • Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
  • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
  • MVDr. Pavel Heřman, starosta města Třebíč
  • MŠMT, ČD – České dráhy, Lesy ČR, město Šumperk, město Třebíč, město Brno

Děkujeme a těšíme se na setkání i spolupráci

Podklady, které jsme pro vás připravili:

CVVZ 2014 BRNO – text (289 kB PDF)

Základní logomanuál CVVZ 2014 BRNO (127 kB PDF)

Logo CVVZ 2014 BRNO – různé RGB verze (1,09 MB RAR archív)

Výstupy z minulých ročníků:

Pokud se chcete podívat, jak cvvz vypadala v minulých letech, připravili jsme pro vás výstupy a ohlasy v médiích.