zpět

Exkurze a zajímavosti

Během CVVZ se můžete zúčastnit i zajímavých exkurzi po městě. Zde je jejich nabídka.

Přihlásit se na ně můžete v programu a nebo pak přímo na místě.

SOBOTA

1 Labyrint pod Zelným trhem V dubnu 2011 se otevřely hluboké podzemní prostory Labyrintu pod Zelným trhem, kde na návštěvníky čekají tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. Prohlídková trasa počítá s odvážnými objevovateli skrytých podzemních světů a nabídne mnohá překvapení včetně pravého historického pranýře.
2 Brněnské Kolektory Brněnské Kolektory – cesta do podzemí Brna, do tajemných prostor technických sítí a prostor, kde by projel i „autobus“. To vše po centrem Brna. Pojďte se podívat s výkladem pracovníků Technických sítí Brno. Krátký okruh bude prezentací moderní technické stavby, jejího provozu, údržby a jejího využití pro fungování moderního města.
3 Brněnské věže Procházka po brněnských věžích s průvodcem. Domluveny návštěvy věží – i tam, kam se návštěvník obyčejně nepodívá.
4 Hvězdárna – Úsvit kosmického věku Návštěva Hvězdárny a Planetária Brno po jejím novém otevření – jeden z nejnovějších digitálních programů „Úsvit kosmického věku“ v rekonstruovaném digitáriu. Lidé po celá staletí snili o cestách do vesmíru… a po celá staletí se nic nezměnilo… Vždycky zůstalo pouze u toho snění. Teprve v polovině minulého století bylo najednou možné uvést troufalé představy v realitu. Představení nás provede nejúžasnějším dobrodružstvím, do kterého se lidstvo kdy pustilo. Půjdeme ve šlépějích konstruktérů prvních umělých družic Země. Zažijeme výpravu prvního člověka do vesmíru. Prvního hrdiny, který se vznášel ve skafandru mimo mateřskou loď. Prvních pozemšťanů, kteří se procházeli po Měsíci. Podíváme se také na Mars, Venuši či okraj Sluneční soustavy.
5 Brněnské rozjezdy Rozjezdy jsou brněnským fenoménem. Každý kdo chce poznat skutečné noční Brno a hlavně pravé Brňáky musí se, alespoň kousek svézt Brněnským rozjezdem. Proto i vám chceme toto vše ukázat, rozjezdy jezdí bohužel (či bohudík) až v noci, proto si čekání na ně zpříjemníme v některé z pivovarských hospod v centru Brna. Pro nalákání a uvedení do tématu: http://goo.gl/UJMvis

NEDĚLE

6 Komentovaná procházka po Brně Vycházka po Brně s průvodkyní Jitkou Kačerovou. To nejlepší co můžete v centru města vidět. Pověsti, mýty, architektura, zajímavosti. To vše na společné procházce v centru města. A navíc městská hra a její metodika v praktickém provedení v okolí Petrova.
7 Kostnice u sv. Jakuba V roce 2012 se veřejnosti otevřela Kostnice u sv. Jakuba, a zájemci tak mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Hřbitov u kostela sv. Jakuba na dnešním Jakubském náměstí existoval již na počátku 13. století. Stejně jako další městské hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, které bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita brzy přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný systém pohřbívání. Jedná se o jedno z největších shromaždišť lidských ostatků v Evropě.
8 ZOO – prohlídka a krmení zvěře Návštěva brněnské ZOO a účast na komentovaném krmení zvěře – Medvěda Kamčatského a Lachtana Medvědího. Pojďte se projít po zahradě a navštívit nově otevřené pavilony šelem a výběh vlků. Možnost abolvovat i výukový test připravený v rámci vzdělávacích aktivit pro děti a mládež.
9 Stránská skála Průzkum jeskyní – PROGRAM JE VELMI NÁROČNÝ A BUDEME SE POHYBOVAT JESKYNĚMI A VĚTŠINOU PLAZIVKAMI V NEOZNAČENÉM TERÉNU, NICMÉNĚ ČLOVĚK V NORMÁLNÍ KONDICI JEJ VPOHODĚ ZVLÁDNE. Stránská skála je více než třísetmetrovou vyvýšeninou jurského vápence, a jednou z národních přírodních památek, která se řadí k evropsky významným lokalitám. Archeologické nálezy z okolí skály – kamenné nástroje, pěstní klíny, dokládají pravěké osídlení člověka na jižní Moravě z doby asi 700 000 př. n. l.; byla zde i odkryta dílna na výrobu nástrojů z pazourků. Na Stránské skále bylo prokázáno první použití ohně člověkem ve střední Evropě. Pod kopcem byly za války vybudovány německé kryty, ve kterých se měly nacházet stroje a zařízení určené pro výrobu součástí leteckých motorů. Po válce některé prostory převzala civilní obrana. Mnoho lidí dodnes tvrdí, že se v jeskyních setkalo s paranormálními jevy. V nejnižší části jeskynního systému by se mělo nalézat jeskynní jezírko, jehož existenci ale nikdo nepotvrdil… Půjdeme si prolést jeskyně a zákoutí Stránské skály – jak místa vytvořená přírodou, tak místa vytvořená člověkem. Více se jedná o zážitek než o vědecké informace.
10 Technické muzeum – Jak se dělá nabídka pro děti a mládež Technické muzeum je jednou z nejlepších výstavních organizací v Brně, která dovede skloubit muzeijní práci a nabídku pro děti a mládež. Pojďte se podívat jak se to u nich dělá, co nabízí, co vče lze domluvit. A také si sami prohlídnout část jejich expozice. Technické muzeum v Brně má několik pracovišť a objem jejich depozitářů je obrovský a rozmanitý nahlédněme „pod pokličku“.

PONDĚLÍ

11 AZ Tower – vyhlídka Prohlídka nejvyšší budovy v České republice – AZ Tower – postavené v roce 2013. Výstup a vyhlídka z horního patra budovy, která dosahuje 111 metrů. Rozloučení s Brnem z výšky.